Καθαρισμός /απολύμανση αέρα

Η τεχνολογία Healthway DFS έχει αποδειχθεί ότι καταστρέφει ιούς, βακτήρια, μύκητες

Τα συστήματα καθαρισμού αέρα Healthway, με τεχνολογία που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το υπουργείο Άμυνας των ΗΠΑ, αφαιρούν και θανατώνουν 99,99% των μικροοργανισμών σε μέγεθος έως και 0,007 μm.

Η φίλτρανση του αέρα, ακόμη και αν επιτευχθεί σε επίπεδο αφαίρεσης ιών και βακτηριδίων, δεν είναι αποτελεσματική αν δεν μπορεί και να τα θανατώσει. Tο απλό σταμάτημα των μικροβίων σε ένα φίλτρο δεν αποτρέπει την συνεχιζόμενη ανάπτυξή τους και τα φίλτρα μπορεί να καταστούν εστία μόλυνσης και να γίνουν επικίνδυνα. 

 

 

Το συστήμα DFS (Disinfection Filtration System) σε ανεξάρτητες καταγεγραμμένες δοκιμές κατέστρεψε περισσότερο από 99,99% του H1N1 και Η7Ν9 (Επίσης RNA ιοί, με μέγεθος 0,08 – 0,12 μm, o SARS-Cov-2 κορωνοϊός είναι 0,1μm)

 

 

Η τεχνολογία HealthWay DFS Air Purification System αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, με στόχο τον καθαρισμό και απολύμανση του αέρα.

 Η καινοτόμος τεχνολογία καθαρισμού αέρα από την HealthWay είναι το μόνο υβριδικό σύστημα που αντιμετωπίζει αποτελεσματικά και τις τρεις κατηγορίες ρύπων. 

Έχει αποδειχθεί ότι συλλαμβάνει το 99,99%  των σωματιδίων μεγέθους έως 0,007 μικρόμετρα,  και είναι  40 φορές πιο αποδοτική  από το πρότυπο φιλτραρης  HEPA (τα πρότυπα HEPA συλλαμβάνουν το 99,97% σωματιδίων έως 0,3 μικρόμετρα). 

Τα συστήματα  είναι εξοπλισμένα με φίλτρα προσρόφησης  αερίων και οσμών, ώστε να αφαιρούν  όλα τα πτητικά επιβλαβή οργανικά αέρια.

Η κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας τεχνολογία DFS αφαιρεί  99,99% των επιβλαβών ιών, μούχλας και βακτηριδίων που διέρχονται από το σύστημα, ελευθερώνοντας αποστειρωμένο, φρέσκο, καθαρό και υγιεινό αέρα. 

Τα συστήματα καθαρισμού και αποστείρωσης αέρα Healthway χρησιμοποιoύνται  σε νοσοκομεία, ιατρικά καθαρά δωμάτια, κυβερνητικά κτίρια και στρατιωτικές εφαρμογές.

Πλεονεκτήματα:

-Το χαμηλότερο επίπεδο θορύβου σε σχέση με τη ροή αέρα.

-Μεγάλη διάρκεια φίλτρου, τριπλάσια ικανότητα συγκράτησης ρύπων σε σχέση με φίλτρα HEPA.

-Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος.

-Θανατώνει τους μικροοργανισμούς, το φίλτρο δεν αποτελεί εστία μόλυνσης.

-Η χαμηλότερη τιμή στην κατηγορία του.

Ένα σύστημα απολύμανσης UV μεταφέρει ηλεκτρομαγνητική ενέργεια από μια λάμπα τόξου υδραργύρου στο γενετικό υλικό ενός οργανισμού (DNA και RNA). Όταν η υπεριώδης ακτινοβολία διεισδύσει στο κυτταρικό τοίχωμα ενός οργανισμού, καταστρέφει την ικανότητα του κυττάρου να αναπαραχθεί. Η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος απολύμανσης με υπεριώδη ακτινοβολία εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του αερομεταφερόμενου μικροοργανισμού, την ένταση της υπεριώδους ακτινοβολίας, τον χρόνο έκθεσης των μικροοργανισμών στην ακτινοβολία και τη διαμόρφωση του αντιδραστήρα. Για κάθε σχεδιασμό συστήματος φιλτραρίσματος αέρα, η επιτυχία της απολύμανσης σχετίζεται άμεσα με τη συγκέντρωση κολλοειδών και σωματιδιακών συστατικών στο ρεύμα αέρα. 

Σε σύγκριση με το DFS, το UVGI δεν θεωρείται αυτόνομη λύση σε προβλήματα μόλυνσης του αέρα, αλλά αποτελεί επιπρόσθετο μέσο. 
 

Μειονεκτήματα της υπεριώδους ακτινοβολίας

• Οι χαμηλές δόσεις ακτινοβολίας ενδέχεται να μην απενεργοποιήσουν αποτελεσματικά ορισμένους ιούς, σπόρια και βακτήρια.

• Οι μικροοργανισμοί μπορούν μερικές φορές να επιδιορθώσουν και να αντιστρέψουν τις καταστροφικές επιδράσεις της υπεριώδους ακτινοβολίας μέσω ενός «μηχανισμού επιδιόρθωσης», γνωστού ως “φωτοεπανενεργοποίησης” ή σε απουσία φωτός γνωστού ως “σκοτεινή επιδιόρθωση”.

• Το πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης των UV είναι δαπανηρό και απαραίτητο για τον έλεγχο της ρύπανσης των σωλήνων. Οι σκονισμένοι σωλήνες χάνουν σε μεγάλο βαθμό την αποτελεσματικότητά τους.

• Η απολύμανση με υπεριώδη ακτινοβολία δεν είναι  οικονομικά αποδοτική σε σύγκριση με το σύστημα φιλτραρίσματος DFS.

• Τα υπεριώδη συστήματα δεν μπορούν να συλλάβουν και να αφαιρέσουν  μικροσωματίδια από τον αέρα.

• Τα παθητικά συστήματα UV δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν ρύπους εκτός του HVAC, των πηνίων ή στον αέρα του δωματίου.

•     Σε περίπτωση διαφυγής της UV ακτινοβολίας υπάρχει κίνδυνος για τον άνθρωπο.

Η απόδοση του συστήματος DFS είναι 99,99% @ 0,007 μm σε σύγκριση με το πρότυπο HEPA που είναι 99,97% @ 0,3 μm. Επιπλέον η δοκιμή φίλτρου ASHRAE Standard 52.2-2012  και η δοκιμή EN-1822-5 (Απόδοση / MPPS / Αντίσταση) του κεντρικού συστήματος 2000 SC DFS με ρυθμό ροής αέρα 2000 CFM έδειξε ότι το φίλτρο υπερβαίνει την κατηγορία MERV 16.

Σε εργαστηριακές δοκιμές, η τεχνολογία DFS έχει αποδειχθεί ότι θανατώνει τους Staphylococcus epidermidis και Escherichia coli, Η7Ν9 καθώς και τον H1N1, ιός μικρότερος του κορωνοιού.

Μειονεκτήματα των HEPA

• Δεν μπορεί να συλλάβει τους πολύ μικρούς μικροοργανισμούς.

• Η απόδοση μπορεί να αυξηθεί έως και 99,97%@0,3μm αλλά με κόστος την πτώση πίεσης ροής αέρα.

• Υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας λόγω υψηλότερης πυκνότητας φίλτρου και πτώσης πίεσης  ροής αέρα με την πάροδο του χρόνου.

• Υψηλότερο κόστος συντήρησης λόγω μικρού κύκλου ζωής των φίλτρων και μικρού φορτίου συγκράτησης ρύπων.

• Υψηλότερο επίπεδο θορύβου.

Τα συστήματα καθαρισμού / απολύμανσης αέρα DFS στην πρώτη γραμμή της μάχης ενάντια στον κορωνοϊό στα νοσοκομεία στη Wuhan

Δεν απαιτείται ειδική εγκατάσταση με αγωγούς ή σωληνώσεις. Ο καθαρισμός ξεκινά μόλις ενεργοποιηθεί.

Με τροχούς στο κάτω μέρος, κινείται εύκολα, τοποθετείται παντού. 

Επαγγελματικών προδιαγραφών, μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με πολύ μικρή κατανάλωση ρεύματος

Με το μικρότερο θόρυβο στην κατηγορία του / ροή αέρα. Δεν εξαρτάται από wifi ή δίκτυο.

Επιπρόσθετη προστασία στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής. 

Η τοποθέτηση συστημάτων DFS σε κρίσιμα ή υψηλής επισκεψιμότητας υγειονομικά περιβάλλοντα μπορεί να συμβάλει στη μείωση της έκθεσης σε ιούς και βακτήρια στον αέρα.

Η θανάτωση των μικροβίων μειώνει την επαφή με επικίνδυνα υλικά

Η μεγαλύτερη από 99,99% καταστροφή ιών, βακτηριδίων και σπορίων από τα συστήματα DFS, εξαλλείφει την πιθανότητα μόλυνσης του φίλτρου και προσθέτει ασφάλεια για τους εργαζόμενους κατά την αλλαγή του.

Αυξημένο αίσθημα ασφάλειας και ηρεμίας

Σε κρίσιμες καταστάσεις και σε χώρους υψηλής επισκεψιμότητας, η παρουσία καθαριστών αέρα που καταστρέφουν τους ιούς μπορεί να προσφέρει σιγουριά σε ασθενείς και προσωπικό. 

Healthway 20600-3 Deluxe DFS
intellipure 468
Intellipure 468 DFS
Healthway 10600 / Intellipure Compact