Νομικές πληροφορίες ιστοσελίδας

Έχετε συνδεθεί με την ιστοσελίδα της «eviviosmed.com», ιδιοκτησίας της Eurodiet Med ΜON. ΕΠΕ & ΣΙΑ ΕΕ, Κολοκοτρώνη 101, Τ.Κ. 16451, Αργυρούπολη.

Με τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεστε και συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με τους Όρους Χρήσης της, ανεξάρτητα από τη δική σας γεωγραφική θέση. Αυτοί οι όροι είναι δυνατόν να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς προειδοποίηση ή οποιαδήποτε αποζημίωση.

Η Eurodiet επιθυμεί να τονίσει τα ακόλουθα σημεία:

 

Πνευματική ιδιοκτησία

Η Eurodiet είναι ο ιδιοκτήτης, ή κατέχει τα δικαιώματα, όλων των στοιχείων που συνθέτουν την ιστοσελίδα της eviviomed.com, των δεδομένων, των φωτογραφιών και των βίντεο που περιλαμβάνονται. Τυχόν αναπαραγωγή, εκπροσώπηση, μετάδοση ή επανάληψη, μερική ή ολική, του περιεχομένου αυτής της ιστοσελίδας, με οποιοδήποτε μέσο χωρίς τη ρητή άδεια της Eurodiet απαγορεύεται αυστηρά και θα συνιστούσε παράβαση, η οποία τιμωρείται από τη νομοθεσία πνευματικής ιδιοκτησίας.

Όλα τα λογότυπα και ονόματα προϊόντων που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της eniviosmed είναι σήματα κατατεθέντα σε συμφωνία με τη νομοθεσία περί σημάτων, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, οποιαδήποτε ολική ή μερική αναπαραγωγή αυτών των εμπορικών σημάτων και / ή λογοτύπων που πραγματοποιούνται με βάση τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα, χωρίς τη ρητή εξουσιοδότηση της Eurodiet είναι αυστηρά απαγορευμένη.

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα

Ο χρήστης του παρόντος δικτυακού τόπου αναγνωρίζει ότι έχει τις ικανότητες και τους πόρους που απαιτούνται για την πρόσβαση και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας.

Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί η Eurodiet να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν σφάλματα ή ανακρίβειες που μπορεί να βρεθούν σε αυτή την ιστοσελίδα. Η Eurodiet δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη ή υποχρέωση για τις πληροφορίες που βρίσκονται διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της. Επιπλέον, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ως προς την πληρότητα ή την ακρίβεια των πληροφοριών που διατίθενται σε αυτό το δικτυακό τόπο.

Παρακαλείστε να προσέξετε ότι η δόλια πρόσβαση σε σύστημα υπολογιστή, που βλάπτει ή προκαλεί δυσλειτουργίες σε ένα τέτοιο σύστημα, η προσθήκη ή η αλλαγή των δεδομένων με δόλο σε ένα σύστημα υπολογιστή, είναι ποινικά αδικήματα και, ως εκ τούτου, τιμωρούνται από το νόμο.

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας

Η Eurodiet διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας eniviosmed ανά πάσα στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Σε περίπτωση διακοπής ή αδυναμίας διάθεσης της υπηρεσίας, η Eurodiet δεν θα ευθύνεται για οποιοδήποτε λάθος, παράλειψη ή καθυστέρηση σε σχέση με το περιεχόμενο των παρουσών σελίδων.

Σύνδεσμοι υπερκειμένου

Η δημιουργία συνδέσμων υπερκειμένου προς την ιστοσελίδα της eniviosmed υπόκειται σε προηγούμενη έγκριση.

Cookies

Ένα cookie μπορεί να εγκατασταθεί όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της eniviosmed μόνο με τη δική σας συγκατάθεση. Ο χρήστης αναγνωρίζει ότι έχει ενημερωθεί για τη δυνατότητα αυτή. Τα cookies μπορούν να απενεργοποιηθούν στις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης σας στο Διαδίκτυο.

Λεπτομέρειες: